خبرنـامه ایمیلی

جـا نمانیـد ...! اگر هنوز در خبرنـامه ایمیلی مـا عضو نشده‌اید،
همین حـالا ثبت نام کنید.

تبلیغات متنی

پل با دو نقطه اتکا

۱. چهار دست و پا روی زمین قرار بگیرید. بدنتان کشیده و دست‌ها و پاها کمی از اندازه‌ی عرض شانه بازتر باشند.

۲. به آرامی و با دقت یک دست را بلند کنید، هنگامی که آماده بودید و تعادل خوبی داشتید، پای سمت مخالف همان دست را هم بلند کنید.

۳. در این وضعیت با دو نقطه اتکا پایدار شوید، سپس به حالت اولیه بازگردید.

۴. حالا همین حرکت را با دست و پای دیگر انجام دهید.

نظر دهید

برای ارسال نظر اینجا کلیک کنید