مچ‌بند تناسب اندام MOOV

همه می‌تونن قـدم بزنن ، تـو می‌تونی حرکـت کنی.

مچ‌بنـد MOOV صرفا یک گـام شمار نیسـت!
دوچرخه سواری، بوکس، شنا، پیاده روی یا دوی خود را زیر نظر بگیرید.

با MOOV یـاد بگیریـد ، و پیشرفت کنیـد.

مچ‌بنـد MOOV ویژگـی‌های بی نظیری دارد، که تا بحال در هیچ مچ‌بندی یکجـا دیده نشده.
MOOV در فروشگاه‌های Apple Store بفروش می‌رسد، و قطعا برای این اتفاق دلایل خوبی وجود دارد!

تنهـا ۳۲۰ هـزار تومـان
– فروش انحصاری در مجله تناسب اندام، به تعداد محدود، با ۱۲ ماه ضمانت تعویض –