مجله اینترنتی تناسب اندام بانوان و مردان تبلیغات


پاک مهر


راه رفتن لانژ

  • بایستید و پاهایتان را به اندازه عرض شانه‌هایتان از هم باز کنید. دست‌هایتان را هم اطراف باسنتان قرار دهید.
  • با یک پا، یک قدم به جلو بردارید، و زانوهایتان را خم کنید، به طوری که باسنتان پایین بیاید. باید آنقدر پایین بیایید تا زانوی پای پشتی، تقریبا زمین را لمس کند. حالت بالاتنه تان باید صاف باشد. و زانوی پای جلویی‌تان هم، باید دقیقا بالا سر مچ پایتان قرار گرفته باشد.
  • بر پاشنه‌ی پای جلویی اتکا کنید، و با جمع کردن هر دو زانو، دوباره به حالت اولیه بازگردید.
  • حالا با پایی که قبلا عقب بود یک قدم بردارید، و همین حرکت را با پای مخالفتان تکرار کنید.
اشتراک:نظر خود را بیان کنید