خبرنـامه ایمیلی

جـا نمانیـد ...! اگر هنوز در خبرنـامه ایمیلی مـا عضو نشده‌اید،
همین حـالا ثبت نام کنید.

تبلیغات متنی

قیچی ایستاده

۱. طوری بایستید که پاهایتان به اندازه عرض شانه‌ها از هم فاصله داشته باشند. دست‌هایتان را هم به اطراف باز کنید، و کف دست‌ها به پایین باشند. این، حالت شروع تمرین است.

۲. بپرید، و همزمان دست راستتان را روی دست چپ، و پای راستتان را روی پای چپ بیاورید. دوباره بپرید و به حالت اول بازگردید. سپس دست و پای عکس را روی دیگری ببرید. تا اینجا، یک تکرار از تمرین را انجام داده‌اید.

نظر دهید

برای ارسال نظر اینجا کلیک کنید