مجله اینترنتی تناسب اندام بانوان و مردان تبلیغات


پاک مهر


شنا سوئدی چرخشی

۱. به حالت پلانک روی زمین قرار بگیرید. یک حرکت شنا سوئدی انجام دهید. سپس وزنتان را روی یک طرف بدنتان بیندازید، بدنتان را بچرخانید و دست مخالف را بلند کنید. سپس به آرامی دوباره به حالت پلانک برگردید.

۲. همین حرکت را برای دست دیگر تکرار کنید.

۳. متناوبا این حرکت را اجرا کنید.

اشتراک:نظر خود را بیان کنید