خبرنـامه ایمیلی

جـا نمانیـد ...! اگر هنوز در خبرنـامه ایمیلی مـا عضو نشده‌اید،
همین حـالا ثبت نام کنید.

تبلیغات متنی

پلانک

۱. به حالت دمر رو به زمین قرار بگیرید، به صورتی که وزنتان روی انگشت پاها و ساعدتان قرار گرفته باشد. دست‌هایتان از آرنج خم شده و زیر شانه‌هایتان قرار می‌گیرد.

۲. در طول تمرین، بدنتان را صاف نگه دارید، و تا جایی که می‌توانید در همین حالت بمانید. برای افزایش سختی تمرین، می‌توانید یک دست یا یک پایتان را از روی زمین بلند کنید.

۲ دیدگاه

برای ارسال نظر اینجا کلیک کنید