مجله اینترنتی تناسب اندام بانوان و مردان تبلیغات


پاک مهر


پلانک

۱. به حالت دمر رو به زمین قرار بگیرید، به صورتی که وزنتان روی انگشت پاها و ساعدتان قرار گرفته باشد. دست‌هایتان از آرنج خم شده و زیر شانه‌هایتان قرار می‌گیرد.

۲. در طول تمرین، بدنتان را صاف نگه دارید، و تا جایی که می‌توانید در همین حالت بمانید. برای افزایش سختی تمرین، می‌توانید یک دست یا یک پایتان را از روی زمین بلند کنید.

اشتراک:2 دیدگاه

نظر خود را بیان کنید