مجله اینترنتی تناسب اندام بانوان و مردان تبلیغات


پاک مهر


پلانک پایک

۱. به وضعیت پلانک روی زمین قرار بگیرید، و آرنج‌هایتان را درست زیر شانه‌هایتان به زمین تکیه دهید، پاهایتان هم به اندازه‌ی عرض باسنتان از هم باز باشند.

۲. مطمئن شوید که بدنتان از شانه تا مچ پاهایتان، کاملا در یک خط صاف قرار دارد.

۳. شکمتان را سفت کنید، و باسنتان را تا جایی که می‌توانید به سمت بالا بکشید، چند لحظه صبر کنید، سپس دوباره به حالت اول بازگردید.

نکته:

  • در هیچ مرحله‌ای از تمرین، قوز نکنید.
  • در کل تمرین، به عضلات شکم و باسنتان فشار بیاورید تا تعادلتان حفظ شود.
  • اگر ساعدتان را به زمین بفشارید، عضلات شکمتان، بیشتر درگیر خواهند شد.
اشتراک:نظر خود را بیان کنید