مجله اینترنتی تناسب اندام بانوان و مردان تبلیغات


پاک مهر


شنا سوئدی شیب دار

۱. روبروی یک میز یا سطح مرتفعی بایستید. دست‌هایتان را با فاصله‌ای کمی بیشتر از شانه‌هایتان، روی لبه‌های میز یا سطح مورد نظر قرار دهید.

۲. حالت چهار دست و پا به خودتان بگیرید، به صورتی که بدن و دست‌هایتان کاملا صاف باشند. دست‌هایتان، باید عمود بر بدنتان باشند. بدنتان را صاف نگهدارید، حالا با خم کردن دستتان، سینه‌تان را به سمت لبه‌ی میز پایین بیاورید.

۳. بدنتان را به سمت بالا هل دهید، طوری که دوباره دست‌هایتان صاف شود. و تکرار کنید.

اشتراک:۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید